Online prihláška

Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica
0903 369 963 |  info@tktlaciarik.sk

Novinky

Vzhľadom na posledné informácie ohľadom šírenia sa koronavírusu COVID-19 a na základe usmernení MŠVVaŠ a RÚVZ ( ktoré budeme pravidelne aktualizovať ) pristupujeme k nasledovným opatreniam: 

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika, od 1.6.2020 obnovujeme krúžkovú činnosť s nasledovnými obmedzeniami. Obnovujú  sa len tenisové tréningy vo vonkajšom prostredí s dodržaním všetkých odporúčaných pokynov pre prevenciu šírenia vírusu.  

Tešíme sa na stretnutie. 

Za zriaďovateľa  Mgr. Stanislav Cholvád.  

Kam ďalej?

Bookmark and Share

© 2015 Tenisová škola Stanislav Cholvád. Mobil: 0903 369 963 | E-mail: info@tktlaciarik.sk