Online prihláška

Javorová 4, 974 09 Banská Bystrica
0903 369 963 |  info@tktlaciarik.sk

Novinky

Vzhľadom na posledné informácie ohľadom šírenia sa koronavírusu COVID-19 a na základe usmernení MŠVVaŠ a RÚVZ ( ktoré budeme pravidelne aktualizovať ) pristupujeme k nasledovným opatreniam: 

V temíne 12.3 - 30.3. 2020 (v  závislosti od rozhodnutia krízového štábu SR aj na dlhšie ), pozastavujeme krúžkovú činnosť SCVČ a tréningovú činnosť v TK Tlačiarik. O Obnovení činnosti Vás budeme informovaľ. 

Všetkých pozdravujeme  a prajeme pevné zdravie a rýchly návrat k našim aktivitám. 

Za zriaďovateľa  Mgr. Stanislav Cholvád.  

Kam ďalej?

Bookmark and Share

© 2015 Tenisová škola Stanislav Cholvád. Mobil: 0903 369 963 | E-mail: info@tktlaciarik.sk